Przebieg procesu ustanawiania służebności przesyłu

 • 1. WSTĘPNA ANLAIZA ROSZCZENIA

  Zebranie niezbędnych informacji dotyczących sieci oraz nieruchomości. 

 • 2. KORESPONDENCJA Z PRZEDSIĘBIORSTWEM

  Przeprowadzenie wymaganej korespondencji przedprocesowej. 

 • 3. NEGOCJACJE

  Zapewniamy profesjonalnego negocjatora. 

 • 4. WNIOSEK SĄDOWY

  Doświadczony prawnik skieruje sprawę na drogę sądową. 

 • 5. WYCENA BIEGŁEGO RZECZOZNAWCY

  Przeprowadzona zostanie dokładna wycena roszczenia. 

 • 6. SĄDOWE USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

  Sąd ustali treść służebności przesyłu oraz kwotę wynagrodzenia.