O Nas

Kim jesteśmy

Jesteśmy ekspertami  w prowadzeniu spraw dotyczących służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości i roszczeń odszkodowawczych. Naszym celem jest pomaganie właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, przez które przebiegają rurociągi lub sieci elektroenergetyczne. Uzyskujemy dla naszych Klientów wysokie wynagrodzenia, zarówno za ustanowienie na rzecz firm energetycznych służebności przesyłu, jak i za korzystanie przez nie z obciążonych nieruchomości w okresie ostatnich 10 lat.

Chociaż mamy siedzibę we Wrocławiu, pomagamy Klientom na terenie całego kraju.  Nasi prawnicy badają nadesłane elektronicznie dokumenty na miejscu.  W razie konieczności osobistego stawiennictwa, w czasie negocjacji lub w sądzie, korzystamy z szerokiej sieci profesjonalnych współpracowników - adwokatów i radców prawnych.

Nasza propozycja jest zawsze tak samo prosta i przejrzysta. Zupełnie za darmo doświadczony prawnik weryfikuje, czy roszczenie Klienta ma szanse powodzenia. Jeżeli tak, Attenda Sp. z o.o. oferuje kompletną pomoc i opiekę merytoryczną do samego końca sprawy.  Podejmujemy się negocjacji w imieniu naszych Klientów, a także zapewniamy profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądem.

Co najważniejsze, w Attenda Klient nie uiszcza z góry żadnego wynagrodzenia, ani nie ponosi żadnych kosztów dochodzenia swoich roszczeń. Zasada ta dotyczy również całego postępowania przed sądem.  Umawiamy się jedynie na indywidualnie uzgadnianą premię od sukcesu - część wygranej kwoty zatrzymamy jako nasze wynagrodzenie. Jednocześnie całe ryzyko bierzemy na siebie. W tych wyjątkowych sytuacjach, gdy nie uda się skutecznie wyegzekwować roszczenia, nie pobieramy od Klienta żadnego wynagrodzenia i nie żądamy zwrotu poniesionych kosztów. To gwarancja tego, że nikt nie jest tak oddany sprawie, jak zespół Attenda Sp. z o.o.

 

Julia Pachniewska, Prokurent

Jesteśmy ekspertami  w prowadzeniu spraw dotyczących służebności przesyłu, bezumownego korzystania z nieruchomości i roszczeń odszkodowawczych.

 

 

Julia Pachniewska

 
Julia Pachniewska

Prokurent Attenda Sp. z o.o.