Odbierz swoje pieniądze za służebność przesyłu

Odbierz swoje pieniądze – miliardy do podziału za sieci przesyłowe na nieruchomości

Szacuje się, że obecnie około 90 procent urządzeń przesyłowych, takich jak linie energetyczne, sieci gazowe, wodociągowe i telekomunikacyjne, nie ma uregulowanego stanu prawnego.

Służebność przesyłu domy

Służebność przesyłu

W ubiegłych dekadach zajmowanie działek pod budowę sieci przesyłowych dokonywane było często bez jakiejkolwiek podstawy prawnej, z jawnym pokrzywdzeniem prawa własności. Urządzenia przesyłowe budowane były nie tylko bez zgody właścicieli działek, lecz również bez jakichkolwiek odszkodowań za zajęcie gruntu.

Dziś właściciele obciążonych takimi sieciami terenów mogą domagać się wynagrodzenia za nadanie przedsiębiorstwu przesyłowemu prawa do dalszego korzystania z nieruchomości. Oprócz tego wielu z nich może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu w przeszłości.

Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu Cywilnego w sierpniu 2008 roku. Stało się to właśnie w celu uregulowania statusu prawnego sieci przesyłowych i umożliwienia właścicielom nieruchomości uzyskania należnego wynagrodzenia. Służebność przesyłu to swojego rodzaju ciężar, który musi znosić właściciel działki obciążonej, opisujący w jakim zakresie przedsiębiorca może mieć dostęp do nieruchomości  w celu eksploatacji urządzeń (np. naprawy i konserwacji). Jednocześnie prawo przewiduje, że właścicielowi nieruchomości przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie, a także odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości.

Wysokie wynagrodzenia za linie energetyczne

Wysokie wynagrodzenia za linie energetyczne

Niestety służebność przesyłu  może zostać nabyta nieodpłatnie przez tzw. zasiedzenie, należy więc śpieszyć się z dochodzeniem swoich praw. Jeżeli przedsiębiorca korzystał z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych przez 20 lat w dobrej wierze (w uzasadnionym, ale błędnym przekonaniu, że robi to legalnie) lub przez 30 lat w złej wiarze (pozostałe przypadki), to z mocy prawa nabywa służebność przesyłu bez wynagrodzenia.

Niezależnie od ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, właściciele działek mogą domagać się odszkodowania za poprzednie lata bezumownego korzystania z ich gruntów. 

Odszkodowanie za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego zazwyczaj oblicza się na podstawie stawki czynszu za dzierżawę gruntu o podobnej charakterystyce i w podobnej okolicy.  Odszkodowanie można otrzymać nawet za 10 lat wstecz, należy jednak pamiętać, że przysługuje ono wyłącznie wtedy, gdy w momencie budowy sieci przedsiębiorca pozostawał w złej wierze. W zdecydowanej większości przypadków z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia.

Należy również rozważyć fakt, iż teren zajęty przez sieci przesyłowe jest w rzeczywistości dużo większy niż powierzchnia rzutu samych rur, kabli czy słupów, z uwagi na tzw. pas eksploatacyjny. Jest to obszar gruntu, którego wielkość zależna jest od rodzaju infrastruktury i obliczana jest jako iloczyn długości sieci i szerokości koniecznej strefy (od kilkudziesięciu centymetrów do kilkudziesięciu metrów). W pasie tym występują ograniczenia dotyczące możliwości zabudowy i dopuszczalnego wykorzystania nieruchomości. W obrębie wyznaczonego pasa przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo prowadzić ewentualne naprawy i inne czynności eksploatacyjne.

Szacunkowe wyliczenia wskazują, że łączna kwota odszkodowań z tytułu służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości należnych właścicielom gruntów, przez które przebiegają urządzenia przesyłowe, sięga kilkudziesięciu miliardów złotych, jest więc naprawdę o co walczyć.

Nie jest to jednak łatwa walka. Negocjacje z właścicielem urządzeń przesyłowych bywają bardzo uciążliwe, co skutecznie zniechęca do dochodzenia swoich praw. Niejednokrotnie, pomimo istnienia ku temu oczywistych przesłanek, przedsiębiorstwa płacić za korzystanie z cudzych nieruchomości po prostu nie chcą.

Sprawy z ich udziałem pozostają wymagającym i czasochłonnym procesem. Trudności te powoduje przede wszystkim nieprzejednana postawa przedsiębiorców, co powoduje, że przeciągają oni procesy, mając na celu zniechęcenie właścicieli nieruchomości do składania wniosków. Powoduje to długi czas oczekiwania na zakończenie postępowania, od kilku miesięcy do nawet kilku lat.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwa przesyłowe reprezentowane są przez doświadczonych prawników, co również sprawia, iż właściciel nieruchomości pozbawiony zawodowego pełnomocnika może napotkać znaczne trudności, a w konsekwencji nawet przegrać swoją szansę na należną rekompensatę finansową.

Właściciele nieruchomości nie są jednak bezradni w starciu z przedsiębiorstwami energetycznymi. Istnieją bowiem profesjonalne firmy specjalizujące się w dochodzeniu odszkodowań i opłat z tytułu służebność przesyłu. Powierzając sprawę profesjonalistom nie musisz się martwić przepisami, pismami do przedsiębiorstw energetycznych, prowadzeniem negocjacji czy poszukiwaniem pełnomocnika gdy sprawa trafi do sądu.

Jedną z takich firm jest prężnie działająca Attenda Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Pytamy jej pełnomocnika, jak poprowadzić proces ustanawiania służebności przesyłu.

„Starania o wynagrodzenie najlepiej rozpocząć od sprawdzenia Ksiąg Wieczystych nieruchomości, informacja czy działka obciążona jest służebnością znajdują się w dziale III. Jeżeli nie znaleźli Państwo takich wpisów, należy przejrzeć domowe dokumenty i przygotować mapę przedstawiającą przebieg urządzeń oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków. Następnie trzeba określić orientacyjną długość sieci oraz rok jej budowy.

W celu dokonania dokładniejszej wyceny roszczenia, prosimy również wskazać bardziej szczegółowe parametry urządzeń przesyłowych, takie jak: średnica, napięcie czy ciśnienie.

Po zgromadzeniu powyższych informacji i dokumentów należy skontaktować się z naszym przedstawicielem. Attenda Sp. z o.o. pomimo siedziby we Wrocławiu prowadzi z powodzeniem sprawy na terenie całej Polski. Dalsze czynności ograniczają się do podpisania umowy oraz niezbędnych pełnomocnictw. Nie wiąże się to z jakimikolwiek nakładami finansowymi z Państwa strony, ponieważ to my pokrywamy wszelkie koszty dochodzenia roszczeń. Umawiamy się jedynie na indywidualnie uzgadnianą premię od sukcesu – część wygranej kwoty zatrzymamy jako nasze wynagrodzenie. Jednocześnie całe ryzyko bierzemy na siebie. W tych wyjątkowych sytuacjach, gdy nie uda się skutecznie wyegzekwować roszczenia, nie pobieramy od Klienta żadnego wynagrodzenia i nie żądamy zwrotu poniesionych kosztów. To gwarancja tego, że nikt nie jest tak oddany sprawie, jak zespół Attenda Sp. z o.o..sluzebnosc-przesylu-woda

Po otrzymaniu zgłoszenia dokonujemy szacunkowej wyceny roszczenia, przeprowadzimy negocjacje i korespondencję przedprocesową z przedsiębiorstwem przesyłowym, a następnie, jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia – kierujemy sprawę do sądu.”

Czy więc opłaca się dochodzić swoich praw od przedsiębiorców energetycznych?

Jeżeli zależy wam na uzyskaniu należnego wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu oraz bezumownego korzystania z nieruchomości, które może sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych, to na pewno warto spróbować. Jeżeli jednocześnie nie chcecie angażować w cały proces znacznych sił i środków finansowych, ani ponosić żadnego ryzyka, warto sięgnąć po pomoc profesjonalistów, takich jak Attenda Sp. z o.o..