Wyniki

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Miejscowość: Bydgoszcz
Infrastruktura: Magistrala ciepłownicza pod posesją
Uzyskana kwota: 80.000 zł - ugoda sądowa

Ustanowienie służebności przesyłu
Miejscowość: Wrocław
Infrastruktura: napowietrzna linia elektroenergetyczna
Uzyskana kwota: 50.000 zł - ugoda pozasądowa


Ustanowienie służebności przesyłu
Miejscowość: Włocławek
Infrastruktura: napowietrzna magistrala ciepłownicza
Uzyskana kwota: 24.875 zł - postanowienie sądu

Ustanowienie służebności przesyłu
Miejscowość: Wałbrzych
Infrastruktura: Napowietrzna linia elektroenergetyczna w tym dwa słupy
Uzyskana kwota: 43.544 zł - postanowienie sądu


Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Miejscowość: Wrocław
Infrastruktura: Napowietrzna linia elektroenergetyczna
Uzyskana kwota: 35.545 zł - wyrok sądu

Ustanowienie służebności przesyłu
Miejscowość: Toruń
Infrastruktura: Napowietrzna linia elektroenergetyczna
Uzyskana kwota: 115.000 zł - ugoda pozasądowa


Ustanowienie służebności przesyłu
Miejscowość: Toruń
Infrastruktura: Sieć wodociągowa
Uzyskana kwota: 14.640 zł - postanowienie sądu

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
Miejscowość: Włocławek
Infrastruktura: Napowietrzna linia elektroenergetyczna
Uzyskana kwota: 65.100 zł - wyrok sądu